Waarom CB Communicatie

Bijgaand PDF document bevat mijn CV. U kunt dit online inzien of bijvoorbeeld uitprinten om binnen uw organisatie (bijvoorbeeld bij de DMU) te presenteren.

CB communicatie werkt meteen mix van detacheringen en losse opdrachten. Op deze pagina een beeld van de opdrachten die CB Communicatie doet.

War Child: Zie casebeschrijving hieronder
Bedrijfsarts Plus; Online positionering, webteksten en social media advies;
Ledsson led verlichting: Advies over positionering en advertentietekst:
ProRail: Zie casebeschrijving hieronder
IRSE; mede organisatie wereldwijd congres voor seinwezen ingenieurs;
DGMR / Gemeente Albrandswaard: Omgevingscommunicatie, publieksparticipatie tav geluidswering;

 

Bijgaand PDF document bevat mijn CV. U kunt dit online inzien of bijvoorbeeld uitprinten om binnen uw organisatie (bijvoorbeeld bij de DMU) te presenteren.

Programma Conn@ct Now van onder andere War Child

Het alliantie programma Conn@ct Now programma geeft kinderen en jongeren in conflictgebieden de mogelijkheden om via ICT en (sociale media) hun leven te verbeteren. Conn@ct Now loopt in vier landen: Burundi, Colombia, Soedan en Oeganda. De alliantiepartners van War Child zijn Free Press Unlimited, Child Helpline International, TNO en T-Mobile. Voor Conn@ct Now heb ik het strategisch, corporate communicatieplan, en het intern communicatieplan geschreven. Daarnaast ontwikkelde ik, in het verlengde van de strategie, activiteiten en middelen voor het Programma.

ProRail

Aan ProRail adviseerde ik over opzet van een groot corporate externe communicatie evenement, “De week van het Spoor”. Doel van het evenement was het doen van reputatiemanagement in de vorm van het versterken van het imago en positie van ProRail door aan het publiek meer beeld en inzicht te geven in nut en noodzaak van haar taak als spoorbeheerder. Vanuit communicatie de issues die hierbij speelden “managen” was onderdeel van mijn opdracht.

Voor ProRail heb ik tevens het 25 jarig bestaan van rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht georganiseerd. Mijn takenpakket omvatte zowel het schrijven van het programma als de organisatie van het evenement zelf. Dit was inclusief een VIP programmaonderdeel gericht op de relaties van ProRail. Onderdeel van het programma was, in het kader van Gebiedscommunicatie, een evenement voor de omwonenden.

IRSE

Ik ondersteunde IRSE (de wereldwijde organisatie van seinwezen ingenieurs)  bij de organisatie van het wereldwijde IRSE congres dat in mei 2007 in Nederland heeft plaatsgevonden. Adviseren over programma, opzetten en uitvoeren van communicatieactiviteiten was onderdeel van mijn opdracht.

DGMR

CB Communicatie heeft Bureau DGMR bijgestaan in een project bij de gemeente Albrandswaard. Een, binnen de gemeente, zeer omstreden project over de noodzaak tot geluidsreductie langs een provinciale weg die door de gemeente loopt. Mijn taak op dit project was het produceren en begeleiden van, en adviseren over de informatievoorziening richting college van B&W en de gemeenteraad.